Barkassen 5

En självklarhet att ligga i framkant när det gäller miljötänk och nyttjandet av grön teknik.

Se fler PPS-stories
Beställare:
Fastighets AB L E Lundbergs
Entreprenör:
NCC
Färdigställande:
2015
Våra roller:
Interim Platschef, Projekteringsledare
Entreprenadbudget:
115 Mkr

Nu ståtar Karlstad med ett nytt stadshus

När Karlstad Kommun uppförde sitt nya samhällsbyggnadshus skedde det med hänsyn till den nya tidens arbetssätt. Den nya byggnaden skulle också vara energieffektiv för att möta framtidens miljökrav. Vi på PPS Consulting deltog i arbetet från första spadtaget.

Det nya stadshuset i Karlstad stod klart för inflyttning 2015. Byggnaden ligger bara några stenkast från stadskärnan och rymmer bland annat de tre förvaltningar som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor – miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen. Redan i planeringsstadiet var det viktigt att ta hänsyn till kommunens nya organisation och arbetssätt. Det mynnade ut i en aktivitetsbaserad planlösning med en aktiv zon för grupparbeten och diskussioner, en mer stillsam zon för allmänna enskilda sysslor samt en tyst avdelning som är lämpad för arbete som kräver fokus och koncentration. Utformningen av lokalerna växte successivt fram efter samtal med medarbetarna inom Karlstad Kommun, där vi strävade efter att fånga upp alla önskemål så långt det var möjligt. Lösningarna har resulterat i en mycket nöjd hyresgäst och många glada tillrop från personalen som uppskattar sin nya arbetsplats. För Karlstad kommun är det en självklarhet att ligga i framkant när det gäller miljötänk och nyttjandet av grön teknik. Därför ställdes det tidigt krav på att det nya stadshuset skulle uppföras enligt certifieringen Miljöbyggnad guld. Klassningen kom bland annat att påverka valet av byggmaterial, energilösningar och ventilation. PPS Consulting anlitades som interim platschef genom hela byggnationen. Projektet genomfördes i partnering tillsammans med NCC som var byggentreprenör och Lundbergs Fastigheter som byggherre. När projektet sammanfattades kunde vi konstatera att samtliga mål var uppfyllda, både avseende tid och kvalitet. Vi lyckades dessutom underskrida den avsatta budgeten. Det är så vi skapar nöjda kunder.

Inga projektbilder hittades