Hållbara och lyckade projekt. Tillsammans.

PPS Consulting erbjuder projektstöd och totalentreprenader inom bygg- och fastighetsbranschen.

Mer om vårt erbjudande

Tuffa tider för byggprojekt? Har du läst om vårt erbjudande som ger dig större chans att lyckas?  

Att bygga i egen regi

Med vårt helhetskoncept gör vi det möjligt för investeraren att bygga i egen regi. Det går helt enkelt ut på att vi skapar förutsättningar föra att investeraren ska kunna arbeta utifrån sina egna resurser, i så hög grad som möjligt. Men våra uppdragsgivare står aldrig ensamma. Genom hela processen finns vi med och bistår med erfarenheter, råd och kunskaper. Investeraren får helt enkelt en förlängd arm eller intern byggorganisation.

Samhällsbyggnadshuset, Barkassen 5

Om-och tillbyggnad av ICA Maxi Välsviken

Projektstöd och interimsuppdrag

Det händer ibland att det uppstår brist på kompetens eller personal i ett byggprojekt. Tillfälliga arbetstoppar och oförutsedda händelser kan också leda till att det skapas luckor i själva organisationen som behöver fyllas.

Läs mer

Projektstyrning

Med vår breda kompetens och långa erfarenhet kan vi effektivisera processer och optimera de resurser som finns till hands. Det skapar kostnadseffektivitet och bättre förutsättningar för ett lönsamt projekt.

Läs mer

Construction management

Är du en byggherre eller fastighetsägare? Har du planer på att genomföra ett fastighets- eller byggprojekt? PPS Consulting erbjuder ett åtagande för totalentreprenad som gör resan för ditt byggprojekt enklare och tryggare.

Läs mer