Vårt erbjudande

Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för de flesta typer av projekt, i allt från operativa till strategiska uppdrag.

Våra tjänster

Hållbara och lyckade projekt. Tillsammans.

Vår affärsidé är enkel. PPS Consulting AB erbjuder stöd och kompetens i olika typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi arbetar för att våra uppdragsgivares projekt ska bli smidigare, tryggare och mer kostnadseffektiva. De som anlitar oss finns oftast inom byggsektorn i form av byggherrar, entreprenörer eller fastighetsägare. Formen för samarbetet är flexibelt. Vi kan delta i valda delar av ett projekt eller axla större åtaganden för totalentreprenader.

Vi anpassar vårt erbjudande i en trappa för att du som kund ska få bästa möjliga hjälp av oss. I Projektstöd och interimsuppdrag möter vi dina behov genom att tillsätta en enskild resurs med rätt kompetens för det enskilda uppdraget. I en utökad form som vi kallar projektstyrning tillsätter vi ett team som driver projektet eller uppdraget tillsammans efter devisen vi i teamet kommer längre genom intern samverkan och tillsammans med dig som kund. Genom att ta det ännu längre steget erbjuder vi oss att åta oss projekt i totalentreprenad. Då får du oss som enda partner med tydlig ansvarsfördelning och struktur och med ditt resultat i fullt fokus.