Vår byggfilosofi – att bygga i egen regi genom samverkan

Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för de flesta typer av projekt, i allt från operativa till strategiska uppdrag.

Vårt erbjudande

Under alla år som vi har drivit och levererat projekt inom bygg- och fastighetsbranschen har det vuxit fram en stark övertygelse. Nämligen att kunden i ett byggprojekt får ut som mest av sin investering genom att äga så stor del av processen som möjligt.

Ett drömscenario för ett projekt är att det kan genomföras helt med egna resurser och med total närvaro för alla beslut och eventuella korrigeringar. Det skulle ge optimal kontroll över processen, kostnader, finansieringen, optimalt fattade beslut och riskhantering. Det skulle innebära den renaste formen av att bygga i egen regi. Nu är inte verkligheten sådan, mycket beroende på att byggherrar och fastighetsägare inte har resurserna i det egna bolaget, men vi kan närma oss den så mycket vi kan.

Med långa relationer ser vi till att nyttja styrkan som föds ur ett arbete i samverkan. Vi genomför projektet tillsammans. Under hela processen är det byggherrens budget, tidplan och kvalitetskrav som styr oss mot rätt mål och resultat. Det är också byggherren som fattar de avgörande besluten när det handlar om större frågor.

Som partner ser vi till att tillvarata uppdragsgivarens intressen och optimera leveransen. Allt för att investeringen ska bli så lönsam som möjligt. Vi arbetar med öppenhet, full insyn och öppna böcker genom hela processen. Det blir en garanti för att pengarna inte försvinner genom dolda riskpåslag eller kortsiktiga prioriteringar. För att styra projektet ser vi alltid till att vara lyhörda för den rådande marknadssituationen. Vi är dessutom tvåspråkiga i den meningen att vi talar samma språk som våra uppdragsgivare, samtidigt som vi behärskar det “byggspråk” som krävs för att vara en kompetent beställare gentemot, exempelvis, de underleverantörer som är involverade i projektet.

Vår egen-regi-filosofi innebär kort & gott att vår uppdragsgivare får en enklare och tryggare resa genom hela projekt – med rätt kvalitet, minskad affärsrisk och bättre förutsättningar för en lönsam affär. Så är du en byggherre, entreprenör eller fastighetsägare som står inför ett nytt byggprojekt? Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur vi tänker.