Våra tjänster

Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för de flesta typer av projekt, i allt från operativa till strategiska uppdrag.

Våra tjänster
Byggledning

Vi säkerställer som representant för byggherre och beställare att projekt levereras enligt kontrakt, krav och önskemål från kundens perspektiv.

Interim platsledning

När du behöver operativ platsledning på ditt projekt hjälper vi dig!

Rådgivning

Vill du ha en second opinion eller bollplank inför ett fastighetsförvärv, fastighetsutvecklingsprojekt eller hur du ska driva ditt bygg- och fastighetsprojekt. Vi hjälper dig med råd och stöd för dina planer.

Partneringledning

Om ni ska driva ert projekt i samverkan med andra i partnering är en oberoende partneringledare många gånger nödvändigt. Med erfarenhet från ca 50 partneringprojekt hjälper vi din projektorganisation med processer, mål och uppföljning av samarbetet.

Inköpsstöd

I vår tjänst inköpsstöd får du hjälp med både de operativa inköpen och de strategiska inköpsbesluten. Vi utför leverantörskontroll på dina inköp så att du kan vara trygg att hela kedjan lever upp till dina krav.

Interim ledning

Vid organisationsförändringar kan det ibland vara en bra lösning att ta in PPS som interim ledning. Vi har mångårig erfarenhet från rikstäckande organisationer inom bygg- och fastighet, entreprenad och service. Vi kan med kort varsel komplettera er organisation från operativt till strategiskt behov. Som ledare i ett interimt uppdrag kan vi ofta agera snabbare mot uppsatta mål då vi inte har någon historik i bagaget som många gånger kan ta fokus från uppdraget som anställd.

Överlåtelsebesiktning

Inför din fastighetsaffär utför vi en certifierad teknisk besiktning av byggnaderna. Besiktningen tryggar din affär så att du kan undvika tråkiga överraskningar. En bra genomförd besiktning säkrar också värdet på fastigheten inför din affärsförhandling. Vi utför även energibalansberäkning.

Entreprenadbesiktning

Vi utför besiktning av byggentreprenader och samordning av besiktning av installationer som huvudbesiktningsman

Teknisk Due Diligence

Vi utför teknisk statusbesiktning och upprättande av underhållsplan och kostnadskalkyl inför fastighetsförvärv av enskild fastighet eller fastighetsportfölj.

Kontrollansvarig enligt PBL

Att ha en kontrollansvarig enligt PBL är ett myndisghetskrav. Vi är certifierade på nivå K, den högsta nivån, och hjälper både dig som byggherre och dina anlitade entreprenörer att uppfylla de krav som ställs för att du till ska ta din byggnad i bruk

Miljöbyggnad

Om du vill certifiera din byggnad enligt något certifieringsprogram hjälper vi dig med samordning av detta genom våra samarbetspartners.

What is your favorite template from BRIX Templates?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.