Interim chef Fastighetsutveckling

PPS Consulting har kompetensen att med kort varsel kliva in i organisationen.

Se fler PPS-stories
Beställare:
Karlstad Bostads AB
Entreprenör:
Färdigställande:
2023
Våra roller:
Interim chef fastighetsutveckling
Entreprenadbudget:

Kan man hoppa in som chef från avbytarbänken?

Vad gör man när det uppstår en lucka i organisationen? En chef lämnar bolaget, blir sjukskriven eller en omorganisation lämnar en vakant plats. En lösning som Karlstad Bostads AB valde var att anlita PPS Consulting AB för ett interimt uppdrag som chef för fastighetsutveckling.

Rekrytering till posten som avdelningschef hade kört fast i brist på lämpliga kandidater. Fredrik Wahlqvist var på plats inom en månad och ansvarade för avdelningen under sju månader tills rekryteringen kunde göras i lugn och ro med lyckat resultat. Verksamheten kunde därmed flyta på utan några fartgupp och störningar i skarvarna mellan ansvariga chefer för avdelningen. Under uppdraget drevs nya detaljplaneärenden fram, en ny plan för långsiktig ROT-utveckling av befintliga fastigheter, entreprenader i nyproduktion och ombyggnader genomfördes. Vi tog fram underlag för beslut om att miljöcertifiera alla nyproducerade byggnader. Allt tillsammans i en avdelning där engagemang för miljö, kvalitet och stadens invånare fick stor plats. Att bedriva fastighetsutveckling i ett offentligt ägt bolag har många gånger fler perspektiv att ta hänsyn till än för privata aktörer och horisonten för ägande och investering är en annan. Karlstads Bostads AB är ett kommunägt bostadsföretag med cirka 7 500 lägenheter, studentboenden och lokaler i centrala Karlstad. Bolaget har sammanlagt runt 130 anställda som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Läs mer på www.kbab.se Bilden nedan är från de nybyggda lägenheterna och förskolan i stadsdelen Hagaborg.

Inga projektbilder hittades