Construction management

Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för de flesta typer av projekt, i allt från operativa till strategiska uppdrag.

Våra tjänster

En enklare byggresa. Hela vägen.

Är du byggherre eller fastighetsägare? Har du planer på att genomföra ett fastighets- eller byggprojekt? PPS Consulting erbjuder ett åtagande för totalentreprenad som gör resan för ditt byggprojekt enklare och tryggare från ide till lyckat resultat.

Vår helhetslösning ger dig många värdefulla fördelar. Du får en kompetent partner som vägleder dig och tar ansvaret genom hela projektet. Som uppdragsgivare kliver du in när det blir dags för de avgörande besluten. Det innebär bland annat att du slipper föra diskussioner med flera olika parter. PPS Consulting blir din förlängda arm som står på din sida i alla förhandlingar, offertförfaranden och kontakter med de underleverantörer som anlitas för projektet. Vi säkerställer också att alla budgetar och tidsplaner efterlevs i de olika delarna av projektet. Allt sker med full transparens och öppna böcker. Under hela processen får du all vår samlade erfarenhet i ryggen och tillgång till en kompetent beställare som talar samma språk som de sitter på andra sidan av bordet. Ditt team på PPS Consulting blir helt enkelt din interna byggavdelning. Vårt åtagande innebär att du kan frigöra din tid och fokusera på kärnverksamheten. Vi kan också tänka oss att du har en hel del annat som du tycker är viktigt i livet och som du vill ägna dig åt. Så vad sägs, ska vi genomföra nästa byggprojekt tillsammans?