Projektstöd och interimsuppdrag

Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för de flesta typer av projekt, i allt från operativa till strategiska uppdrag.

Våra tjänster

Vi finns alltid till hands. När du behöver oss.

Det händer ibland att det uppstår brist på kompetens eller personal i ett byggprojekt. Tillfälliga arbetstoppar och oförutsedda händelser kan också leda till att det skapas luckor i själva organisationen som behöver fyllas. I sådana lägen finns vi här för dig.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet från en rad olika roller inom byggsektorn. De har bland annat haft befattningar som entreprenadingenjörer, platschefer, affärschefer och projektchefer. Det innebär att vi snabbt kan skapa oss en förståelse för olika verksamheter och bli operativa i den roll vi har i projektet. Hur kan vi hjälpa dig?